Eladó dávodi ingatlanok

A Gemenc Zrt. pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Dávod, Rákóczi u. 37. és 37/A szám alatti telephely ingatlanjait.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 30. 14.00 óra.

 

I. ingatlan

Dávod, Rákóczi u. 37./A., 1501 helyrajzi számon nyilvántartott telephely – korábban fűrészüzemként működő – ingatlan.

Az ingatlan közművesített, területe 11.180 m2, telepengedéllyel nem rendelkezik, a további működtetéshez, illetve fejlesztéshez szükséges háttérlétesítmények, villamosenergia kapacitással rendelkezésre állnak.

Az értékesítés alapára 45.000.000-Ft + ÁFA.

 

A pályázati ajánlatot zárt borítékban a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 6500 Baja, Szent Imre tér 2. címre kell benyújtani „PÁLYÁZAT GEMENCI INGATLANRA I.” megjelöléssel.

 

II. ingatlan

A Dávod, Rákóczi u. 37. szám alatti, 1469 helyrajzi számon, továbbá a 1475/1, 1475/2, 1475/3 helyrajzi számon nyilvántartott telephely.

A 1469 helyrajzi számú telephely nem közművesített, területe 30.686 m2, telepengedéllyel nem rendelkezik, a további működtetéshez, illetve fejlesztéshez csarnoképület áll rendelkezésre.

A 1475/1 hrsz-ú telephely területe 2.666 m2, a 1475/2 hrsz-ú telephely területe 561 m2, 1475/3 hrsz-ú telephely területe 7.258 m2, közműhálózattal és építménnyel nem rendelkeznek. Az összes értékesíteni kívánt terület: 41.171 m2.

Az értékesítés alapára 12.000.000-Ft + ÁFA.

 

A pályázati ajánlatot zárt borítékban a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 6500 Baja, Szent Imre tér 2. címre kell benyújtani „PÁLYÁZAT GEMENCI INGATLANRA II.”

 

 

Pályázati határidő, egyéb feltételek

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 30. 14.00 óra.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, az ingatlan pontos megjelölését, amelyre ajánlatot tesz, az ajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, vételi szándéknyilatkozatot legalább 30 napos ajánlati kötöttség vállalásával és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vételár megfizetéséhez szükséges fedezettel rendelkezik.

A pályázatot a Gemenc Zrt. vezetősége bírálja el. A pályázat kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa elfogadható pályázati ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek minősítse, továbbá az értékesítéstől a benyújtott pályázati ajánlatoktól függetlenül is elálljon.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ferencz László műszaki osztályvezetőtől (79/324-144) kérhető.

2134_ssa_042