Életfa emlékplakett

Nagy István agrárminiszter Horák Jánosnak, a Gemenc Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta.

HorákJ_2

Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen vehette át a kitüntetést kollégánk amelyet a Bédai Erdészetnél végzett kiváló vezetői tevékenységéért, a Boki kerületben természetes erdőfelújításokban elért sikereiért kapott.

HorákJ_1

Horák János Budapesten született 1948. július 24-én. Általános iskolai tanulmányait Budapesten végezte, ezt követően sikeres felvételi vizsgát tett a Soproni Róth Gyula Erdészeti Technikumban. A középiskolai tanulmányait 1967-ben fejezte be és technikusi oklevelet szerzett.

Szakmai pályafutását az Erdőgazdasági Fűz-, Nád- és Kosáripari vállalat Sellyei Üzemegységén kezdte gyakornokként. Ezt követően a MÉM Erdőrendezőség Műszaki Irodáján a terepi adatok számitógépes adatfeldolgozása volt a kiemelt feladata a számitógépek gyakorlati alkalmazásának kezdeti időszakában. A munka változatos és szakmailag izgalmas kihívás volt számára. Ezután magánéleti okok miatt Mohácsra került, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Bédai Erdészeténél a Boki kerület vezetését kapta meg feladatául. A Gemenc Zrt. és annak jogelődje volt ezután munkájának színhelye nyugdíjba vonulásáig.

IMG_8706-Horak-Janos

A Boki kerület déli határa egyben az országhatár is, a munkaerő-ellátottság folyamatos kihívást jelentett a feladatok megoldása során. Talán ezen kényszerítő körülmények is szerepet játszottak abban, hogy a természetes erdőfelújitásokban figyelemreméltó sikereket ért el.

A környezet- és természetvédelem mindig közel állt hozzá. Az 1980-as évek közepétől jelentkezett a vízparti füzesek pusztulása, ami egyértelműen jelezte a folyómeder mélyülésével együtt járó termőhely-száradási folyamatot. Horák János erdőrészlet-bontásban pontos kimutatást készített, hogy az előbb említett folyamatot miként jelzik a típusjelző lágyszárú növények változása is.

Fontos szerepet kapott életében a sport szeretete is. A helyi gimnázium röplabda csapatának edzője volt. Tanítványai körében nagy népszerűségnek örvendett.

 

Nyugdíjba vonulásával nem szakította meg kapcsolatát volt munkatársaival. Rendszeresen vesz részt szervezett közös programokon, gondolatébresztő beszélgetéseken.