Közösen természeti értékeink védelmében

 

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a természet védelmére, és a közterület-felügyelettel, a polgárőrséggel, valamit az erdészetek munkatársaival, a vadőrökkel végzett közös szolgálatok során is biztosítani kívánja a közterületek rendjét.

A korábbi évek tapasztalatai szerint a fűtési szezon közeledtével az őszi időszakban több alkalommal bukkannak fel házaló, alkalmi tüzelőanyag árusok, akik főleg idős személyeknek kínálják a télire való tűzifát. Sajnos több esetben előfordult, hogy a gyanútlan vásárlókat becsapták, megkárosították, hiszen nem a megbeszélt minőségű, és mennyiségű árút szállították le részükre, valamint feltehetően bűncselekményből származó fát kínáltak megvásárlásra.

 

A rendőrség bűnmegelőzési munkája során különös figyelmet fordít azon bűncselekmények visszaszorítására, amelyek természeti javainkban, vagy közvetlen környezetünkben okoznak pusztító hatást. Az ide tartozó cselekmények közül az orvvadászat, a falopás, illegális fakitermelés, és illegális fakereskedelem bűncselekményeivel szemben rendőreink a kellő szigorral lépnek fel.

 

2009. október 27-én Együttműködési megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogsértések, az erdő és vadállomány óvása és az ezzel kapcsolatos jogellenes cselekedetek megelőzése, valamint egymás tevékenységének kölcsönös segítése érdekében.

 

A felek között, az elmúlt években is folyamatos együttműködés volt tapasztalható, ennek jövőben várható irányait az együttműködési megállapodás foglalja össze.

A rendőri ellenőrzés eredményességét elősegítette az elmúlt időszakban az a körülmény is, hogy a lakosság előtt széles körben ismerté vált az összehangolt ellenőrzések ténye.

A helyi ellenőrzések hatékonyságát nagymértékben segíttette a társaság munkatársa által tartott, a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány felkészítését célzó előadás is.

 

A Gemenc Zrt-vel folytatott együttműködésünknek – igazodva a társaság tevékenységi köréhez – a vadállomány megóvása, az illegális fakitermelés megakadályozása, valamint a megelőző munkát elősegítő közös képzések terén van kiemelt jelentősége, ugyanakkor a jövőben ez irányú tevékenységünket az idegenforgalomhoz kapcsolódóan is tartalommal kívánjuk megtölteni.

 

Ez alapján a határátkelőhelyekkel rendelkező rendőr-főkapitányságok vállalják, hogy fokozottan ellenőrzik a vadászati céllal átutazó személyeket, a védett vad ki-, és behozatalának jogszerűségét.

A rendőrök ellenőrzik a fakitermelést és szállítást végző személyeket.

Ellenőrzik a vadászatot folytató személyeket a jogosulatlan vadászat elkerülése érdekében.

Az erdőben – tűzgyújtási tilalom esetén – észlelt jogsértő cselekmény megszüntetésére a helyszínen intézkednek.

 

Csonka Tibor a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a határterületen tevékenykedő dolgozóik idegen, gyanús személyek, elhagyott gépjárművek, migránsok észlelése esetén tájékoztatják az illetékes rendőri szervek vezetőit, valamint megadják azokat a szükséges mintaokmányokat, amelyek szükségesek a favágás, szállítás, vadászat igazolására.

 

Az ötoldalú együttműködési megállapodás aláírásán részt vett Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr, aki felszólalásában hangsúlyozta, hogy az aláírt együttműködési megállapodás összhangban van a rendőrség által meghirdetett Védőbástya, és a Biztonság Bizalom Becsület rendőri programokkal is, illetve illeszkedik a Rendőrség által életre hívott közbiztonsági egyeztető fórumok rendszerébe, továbbá a kormány közbiztonságot segítő cselekvési programjába, a Rend és Biztonság programjába.

 

Kiemelte az együttműködés fontosságát, a bűnmegelőzés új formájának megvalósulását a régióban, amely széleskörű összefogás alapján valósulhat csak meg, a gazdasági, társadalmi, civil és a helyi szervek összefogásával.

1442_p1130540