Műszaki fejlesztés, gépesítés múltja és jelene a Gemenc Zrt-nél

Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2009. október 15-én a Gemenc Zrt-nél tartott ülést, Pörbölyön, az Ököturisztikai Központban. Az ülés résztvevőit köszöntötte Csonka Tibor vezérigazgató és Keller József vezérigazgató helyettes, aki ezt követően tájékoztatást adott a Gemenc Zrt-ről, a cégnél folyó tevékenységekről és fejlesztési elképzelésekről. Ezt követően Nagy András műszaki osztályvezető vázolta a Gemenc Zrt. műszaki fejlesztési, gépesítési helyzetét, tájékoztatást adva a múltról, a jelenről és a fejlesztési elképzeléseikről is.

A Gemenc Zrt a műszaki fejlesztések, a gépesítés-fejlesztések, az új megoldások kere-ése területein meghatározó szerepet töltött és tölt be az erdőgazdasági gyakorlatban. Még 1970-ben ők szervezték az „I. Erdészeti műszaki napok”-at, melyek sikere alapján 1971-ben a „II. Erdészeti műszaki napok” házigazdái is voltak. Ezekkel a szervezésekkel hagyományt teremtettek, mivel azok azóta az OEE évente megrendezésre kerülő vándorgyűléseihez kapcsolva rendszeresen szerveződnek. A résztvevők nagy érdeklődéssel szemlélték az ekkori időktől Gemencen üzembe állított gépek felvételeit, melyek a teljesség igénye nélkül: gemenci vágástörő eke, GVT-320 és GVT-250 típusú vágástakarító, Elletári tuskófúró és maró D4KB traktorra szerelve, GRT-8 típusú gemenci rugós tárcsa, TDT-55 típusú közelítő traktor, Timberjack csuklós traktor, RP-12 kihordó (T-150K traktorra alapozott), GF-8000 és GF-9000 típusú forwarder, KKSZ-10 típusú kétkonzolos bakdaru, KC típusú tűzifa hasítógép, Lindner rönkhasító szalagfűrész, Dutra homlokvillás erdészeti rakodógép, szállítószalagos úszóberakó, hidraulikus daruval szerelt úszóberakó.

 

A zrt-nél a műszaki fejlesztés jelenleg is folytatódik, de némiképp más irányokat vett. A gépesítés vonalán jelentős mértékű privatizáció valósult meg. A részvénytársaságnál dolgozó megbízható alvállalkozókat a zrt. korszerűbb, környezetbarátabb, de még elérhető technika beszerzésére ösztönzi, melyet a részvénytársaságnál bevezetett Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) is megkövetel. E beszerzéseket a zrt. kamatmentes hitellel támogatja. A műszaki fejlesztés egyéb területein olyan célok, célkitűzések, programok kerültek megvalósításra, pályázati úton is elnyert támogatások felhasználásával, melyek elősegítették:

 

• a fafeldolgozó ágazat (Pörbölyi Fűrészüzem) rekonstrukciós fejlesztését a piaci igényeknek megfelelő, azokhoz rugalmasan alkalmazkodó mennyiségi és minőségi fűrészipari termék előállítását biztosító modern környezetkímélő termelő kapacitás kiépítését, a beérkező faanyag teljes volumenű hasznosításával, értékesítésével;

 

• az erdő közjóléti funkciójának érvényesülését a parkerdők, az erdei vasút fejlesztésével, az ökoturisztikai ágazat kialakításával;

 

• a vadászati ágazat fejlesztését a vadászati műemlék majorok és történelmi emlék-helyek megőrzésével és a ma követelményszintjének megfelelő működtetésével;

 

• az erdei úthálózat karbantartását útkarbantartó gépsor (univerzális árokásó és autógréder) üzembe helyezésével;

 

• az informatika és a számítástechnika fejlesztését.

 

A közeljövő fejlesztési feladatai:

 

• az erdőművelésnél és a fahasználatnál a meglévő gép- és eszközállomány jelenlegi technikai szintjének megtartása, illetve szinten tartó fejlesztése, új környezetbarát, természetközeli gazdálkodási technológiák kialakítása szükséges eszközök biztosításával;

 

• a fafeldolgozó ágazatnál a fűrészüzem munkaszervezésének javítása a termelés hatékonyságának növelése érdekében;

 

• a turisztikai ágazatnál a látnivalók (a sikerélményt növelő attrakciók) bővítése;

 

• az Erdei Vasútnál a mozdonypark további korszerűsítése, továbbá a pálya szakszerű, a Közlekedési Hatóság előírásainak való megfelelés biztosítása, különösen a biztonsági tanúsítvány megszerzése;

 

• az Erdei Vasút pályaszakaszának kiépítése Pörböly és Baja-Dunafürdő között.

 

A bőséges képanyaggal kísért előadásokat követően a résztvevők:

 

• megtekintették a pörbölyi Ökoturisztikai Központ Erdészeti Múzeumát;

 

• meglátogatták a Pörbölyi Rakodó- és Fafeldolgozó Üzemet, ahol bemutatásra kerültek az utóbbi években megvalósított rekonstrukciós fejlesztések; majd

 

• ismerkedtek a Gemenci Erdei Vasúttal, melyen utazva gépesített fakitermelési, rakodási, szállítási bemutató helyeket kerestek fel a Szekszárdi Erdészet érintett erdőrészleteiben.

 

Összegezve elmondható, hogy a Gemenc Zrt. és elődei mindig kiemelten kezelték a műszaki fejlesztést, a gépesítést, és törekedtek a részleges, valamint a teljes folyamatgépesítés megvalósítására a helyi adottságok függvényében, részben saját fejlesztésű, vagy közös fejlesztéssel kialakított import vagy hazai piacokról beszerezhető, de mindig a legújabb típusú gépekkel és berendezésekkel. Folyamatosan biztosították ezzel a termelés magas műszaki színvonalát és költséghatékony működtetését.

 

Az ülés végén a szakosztály elnöke méltatta Nagy András tagtársunk több évtizedes, az erdészeti gépesítési gyakorlatban eltöltött eredményes tevékenységét (mellyel jelentős részese volt a fentebb vázolt műszaki fejlesztési, gépesítés-fejlesztési eredményeknek), tekintettel ez év végi nyugállományba vonulására.

 

A jól sikerült rendezvényen – melyért köszönet illeti a Gemenc Zrt-t – 22 fő vett részt.

 

Dr. Horváth Béla

szakosztály elnök

1461_p1010022