Vezetői tréning a Gemenc Zrt-nél

A társaság középvezetői a 2016-os év első félévében több napos vezetői tréningen vesznek részt annak érdekében, hogy gyakorlati ismereteiket bővítsék, vezetői feladataik végzése során megfeleljenek a legmagasabb szintű elvárásoknak.

A vezetői tréninget a Demmler és Tóth Kft. nagy szaktudással és széles látókörű tapasztalattal rendelkező vezető trénere tartja. A tréning során a résztvevők a vezetői munkához nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteiket fejlesztik és bővítik.

A társaság kiemelt figyelmet szentel a rendelkezésére álló humánerőforrás szaktudásának emelésére, bővítésére, a belépő új munkavállalók megfelelő képzettségére mind a szakszemélyzet, mind az egyéb (adminisztratív, pénzügyi-gazdasági, turisztikai, stb.) munkavállalók vonatkozásában.

A képzéseken, oktatásokon kívül a Gemenc Zrt. a szakmai tapasztalatcseréket, tanulmányutakat, bemutatókat is fontosnak tartja humánpolitikai céljai elérésének megvalósításában.