Erdélyi Gábor (1946-2022)

A Gemenc Zrt. megrendülten tudatja, hogy 2022. május 21-én elhunyt Erdélyi Gábor, a Gemenc Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője.

EG_bw1_b

Gyakornokként kezdte pályáját a Gemenc Zrt. jogelődjénél, a Dunaártéri Állami Erdőgazdaságnál 1961-ben. 1968-ban erdésztechnikusként végzett Sopronban és a bátaszéki fűrésztelep vezetője lett. A lerobbant üzem fellendítéséért 1971-ben miniszteri kitüntetést kapott. A következő évben Pörbölyre került, itt a megkezdett fűrészüzemi beruházás befejezése, majd a termelés elindítása lett az első feladata.

1979-ben lett az erdőgazdaság érsekcsanádi fűrészüzemének a vezetője. Itt 1989-re felépült a svéd technológián alapuló rövidfa feldolgozására alkalmas üzem, amely számítógépes vezérlő rendszerével a legmodernebb volt az országban.

1991-ben erdészetvezetőként tért vissza Pörbölyre. Az új raklapelem gyártó technológia beüzemelését követően  2007-re korszerű fűrészpor elszívó technológia és faaprítékot hasznosító hőközpont támogatta a termelést.

2003-ban az erdészet szociális épületének átalakításával létrejött a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola.

A nyugdíjazását követő három évről így emlékezett:

“2008-ban nyugdíjas lettem, de még nem hagytam el Gemencet. Tanácsadóként végre szabadon járhattam az erdőt, 4 órás munkaidőmben 12-14 órát tölthettem a területen, bejárva Gemenc minden zegét-zugát.”

erdélyigábor

2015-ben a földművelésügyi miniszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta Erdélyi Gábornak, a gyakorlati erdőgazdálkodás, a fafeldolgozás területén hosszú időn át végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként.

EG_gyászjel