Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!

A Gemenc Zrt. 2009. október 14-én indította el mozgalmát Pörbölyön, az Ökoturisztikai Központban, ahol a kapcsolódó települések képviselői ünnepélyesen aláírták a csatlakozási megállapodást. 2015. végéig már 17 megye  110 települése kapcsolódott a kezdeményezéshez.

MindenSz_Nagykovácsi

A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződés keretében a Gemenc Zrt. vállalta, hogy évente, a született gyermekek számának megfelelően, a szükséges facsemetéket térítésmentesen biztosítja, valamint a tavaszi, illetve az őszi ültetés során szakmai iránymutatást és felügyeletet nyújt az önkormányzatoknak.

A települési önkormányzatok az együttműködés során azt vállalják, hogy az ültetéshez a szerszámokat és a faültető személyzetet biztosítják (az erdőgazdaság javaslata, hogy a facsemetét a szülők ültessék el).Az elültetett fákat ellátják névazonosítóval, illetve az akció indulásától folyamatosan gondoskodnak az „AZ ÉN FÁM” kataszter megnyitásáról és vezetéséről. Az önkormányzatok azt is vállalták, hogy az ültetéshez a település parkjaiban, terein, utcáin területet biztosítanak és az elültetett fák ápolását, gondozását megszervezik.

MindenSz_Bonyhád

A gemenci erdőgazdaság számára fontos, hogy a felnövő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a fához, az erdőhöz, ezáltal természeti környezetük védelméhez. Kiemelkedő cél az is, hogy a gyermekek nemzettudata, lokálpatriotizmusa, szülőhelyük megbecsülése, szeretete erősödjön. Mindemellett a Gemenc Zrt. mozgalmával a kedvezőtlen klímaváltozás hatásának mérséklésére is felhívja a figyelmet.

Az erdőgazdaság akciója továbbra is nyitott, várja újabb települések jelentkezését. Az erdőgazdaság mozgalma mintául szolgált az alapvető jogok biztosának, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettese által 2015-ben útjára indított országos faültetési kezdeményezésnek.

MindenSz_Tázlár

Az erdőgazdaság a települések tájegységének megfelelő őshonos csemetéket adományoz, melyek a helyi talajviszonyoknak is megfelelnek. Előfordul, hogy az aszályos időjárás vagy egyéb kedvezőtlen körülmények miatt a korábbi években adományozott csemeték egy része elpusztul, ezeket minden esetben pótolta az erdőgazdaság.

A programhoz való csatlakozás lépései

  1. A csatlakozáshoz az önkormányzatnak az együttműködési megállapodást kitöltés és aláírás után két példányban el kell küldenie Gemenc Zrt. részére (6500 Baja, Szent Imre tér 2.).
  2. Társaságunk egy általunk aláírt példányt visszaküld az önkormányzatnak.
  3. A Gemenc Zrt. munkatársa minden évben (ősz elején) e-mailben, telefonon, ha szükséges, személyesen egyeztet az önkormányzat kapcsolattartójával. 
  4. A csemetéket az adott év őszén és a következő év tavaszán szállítja ki a Gemenc Zrt. munkatársa.

 

Fafajok:

Kocsányos tölgy, Magyar kőris, Kislevelű hárs, Nagylevelű hárs, Madárcseresznye, Közönséges nyír, Korai juhar, Hegyi juhar.

 

A csemete minősége: szabadgyökerű, többéves csemete

 

További információ

György Boglárka erdőgazdálkodási előadó

 

Tel.: 79/324-144

email: gyorgy.bogi@gemenczrt.hu