A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. jogelődje, a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság 1968-ban alakult az Alsó-Duna összefüggő ártéri területén, a hozzávetőlegesen 39 ezer hektár területen gazdálkodó Dunaártéri Állami Erdőgazdaság és a 13 ezer hektáron vadásztató Gemenci Állami Vadgazdaság összevonásának eredményeképpen.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1993 július 1-től 37.839 hektár állami tulajdonú erdőterületen és 55.700 hektár üzemi vadászterületen gazdálkodik. Az ártéri területek alkotják a Duna-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszát (megközelítően 20.000 hektár). Keletről, illetve nyugatról az ártérhez kapcsolódik 10.200 hektár homoki, illetve 5.400 hektár dombvidéki terület erdőállománya. A vagyonkezelt terület Szekszárd – Kalocsa vonalától délre, egészen az országhatárig húzódik a Duna jobb és bal partján.

A Gemenc Zrt. alapvető feladata, hogy a rábízott emberi-, természeti- és gazdasági értékekkel eredményesen gazdálkodva, folyamatosan megújuló képességekkel, korszerű erdőművelést, fakitermelést, fafeldolgozást és vadgazdálkodást végezzen a rendelkezésére álló szellemi- és anyagi erőforrások hatékony felhasználásával a tulajdonos – a Magyar Állam – célkitűzéseinek teljesítése érdekében és a természet szolgálatában.

A társaság kiemelt feladata a társadalmilag elvárt közcélú, közjóléti tevékenységek végzése, az ezzel kapcsolatos infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése.

A társaság állami feladatként kiemelt árvízvédelmi feladatokat lát el az Alsó-Duna-völgyben, külső források rendelkezésre állásától függetlenül.

 

Erdőgazdálkodás

A Gemenc Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú területek három megyében (Bács-Kiskun, Baranya, Tolna), három erdőgazdasági tájegységbe tartoznak. A társaság négy hagyományos erdőgazdálkodási tevékenységet végző erdészete látja el a tartamosság feltételeinek megfelelő erdőkezelési, erdő- és vadgazdálkodási feladatokat.

Az erdőgazdaság 2021-ben szerezte meg az FSC tanúsítványt. A szervezet szabványainak megfelelő irányítási rendszer a tartamos erdőgazdálkodás hatékony eszköze, melynek keretén belül kiemelten figyelembe vesszük a természetvédelmi szempontokat a társaság kezelésében lévő természetvédelmi területeken.

> Bővebben

Vadgazdálkodás

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. egyike a legnagyobb vadászterületet kezelő állami tulajdonú társaságoknak Magyarországon. Az összesen 52,5 ezer hektáros vadászterület három, jellegében különböző területrészre (négy vadászterületre) osztható: a teljes egészében hullámtéri, egyedi hangulatú Gemenc, a vadregényes, ármentett Béda-Karapancsa, illetve a síkvidéki, mezőgazdasági területeken és homoki erdőségekben található Hajós-Homoki és Lenes-Karasz.

A vadászterületek világszerte ismert élőhelyei a gímszarvasnak, valamint nagy létszámú vaddisznóállomány is található itt.

 > Bővebben

Közjóléti tevékenységek

A természetvédelmi oltalom alatt álló védett és fokozottan védett területek növény- és állatvilága az erdőgazdaság szakembereinek munkájának köszönhetően erősödik, gyarapszik. Ezek a területek korlátozottan látogathatók, ezért a Gemenc Zrt. által létrehozott és fenntartott kiállítások, tanösvények, túraútvonalak, a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola, a Gemenci Erdei Vasút és a pörbölyi Ökoturisztikai Központ hivatott a természeti értékek megőrzésének szem előtt tartásával megismertetni az idelátogató turistákat a látnivalókkal.

A Gemenc Zrt. szállásokkal is várja a pihenni, kikapcsolódni vágyó turistákat. A pörbölyi Ökoturisztikai Központban egész évben megszállhatnak a Vendégházban, a Faházban és az Erdei Iskolában. Vadászházaink, valamint a Karapancsai Kastély és Major március 15. és augusztus 15. között fogadnak turistákat.

szervezeti felépítés

A részvénytársaság tulajdonosi irányítását a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Agrárminiszter látja el.

A Gemenc Zrt. munkaszervezete a cég székhelyén a központi irányítást ellátó egységből, továbbá egymástól területileg elkülönült termelőegységekből, erdészetekből épül fel.


Vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók

Felügyelő Bizottság

Elnök: Schweighoffer Ottó

A tulajdonosi joggyakorló által delegált tagok: Dr. Andréka Tamás

Az Üzemi tanács javaslatára delegált munkavállalói küldöttek: Janács Gergely, Sipos Sándor

 

Vezérigazgató: Csonka Tibor

Vezérigazgató-helyettes, Erdőgazdálkodási, természetvédelmi és műszaki igazgató: Fodermayer Vilmos

Kereskedelmi és vállalkozási igazgató: Keller József

Gazdasági igazgató: Kovács Tamás

 

A társaság cégfilozófiája, hogy a gemenci ártéri táj jellegzetes arculatát, különleges ökoszisztémáját, erdőtársulásait, védett növény- és állatfajait fenntartsa és megőrizze a következő generációk számára úgy, hogy mindez az eredményes gazdálkodás mellett a nemzet javát szolgálja.

 

Kapcsolat, elérhetőségek

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

H-6500 Baja, Szent Imre tér 2.

Telefon: +36 (79) 324-144, 321-049, 326-387

Fax: +36 (79) 324-181

email: gemenc@gemenczrt.hu