FSC felülvizsgálati audit – 2023.

A Control Union Certifications B.V megbízásából a Control Union Hungária Kft. a Gemenc Zrt. éves felülvizsgálati auditját 2023. április 18-19-én végezte.

A 2021. évi tanúsítást követő második felülvizsgálati auditon a részvénytársaság központjában lefolytatott ellenőrzések, interjúk után a Hajósi és a Szekszárdi Erdészetek vizsgálata következett.

Az ellenőrzést végzők a Gemenc Zrt. munkatársain kívül külső szervezetekkel is folytattak interjút,

– erdészeti hatóság,

– természetvédelmi kezelő,

– működési területünket érintő települési önkormányzat,

– intézmény fenntartó nemzetiségi alapítvány

közreműködésével.

Az adminisztrációs rendszer és a terepi szakmai munka áttekintését, vizsgálatát követően került sor az audit záró értékelésére.

A felülvizsgálatot végző szervezet képviseletében közreműködő ellenőrök tájékoztatták a Gemenc Zrt. vezetőségét és az auditon résztvevő szervezeti egységek vezetőit arról, hogy a tanúsító szervezet felé megküldendő jelentésben javasolják a tanúsítvány érvényességének fenntartását, tekintettel arra, hogy a részletes ellenőrzés során nem tártak fel olyan rendszerbeli vagy egyedi hiányosságot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezné.

Fentiek alapján üzleti partnereink részére a továbbiakban is 100 % FSC tanúsított igazolással tudjuk értékesíteni a tanúsított területről származó fatermékeinket.

tavaszi_lomb_04